Er is een groot werk in aantocht, waarbij een aantal jaar lang ondergronds hoofdleidingen worden aangelegd door Gasunie, maar geen gasleiding maar stadsverwarming!
Zou het dit jaar nog starten of pas volgend jaar? Welke aannemers gaan het uitvoeren? Of zijn er al een aantal bekend? Zouden ze op dit werk het fleeten toe gaan passen, zoals wordt gespeculeerd? Allerlei ontwikkelingen waarbij TECH4YOU graag betrokken is, gezien onze specialisatie in het ondergronds leidingwerk. Daarom hier een interessant stuk van WarmtelinQ waardoor je een beeld krijgt over wat er staat te gebeuren.

WarmtelinQ

Nederland werkt aan een duurzame toekomst: minder Co2-uitstoot en minder aardgas. Gasunie legt met het Havenbedrijf Rotterdam samen WarmtelinQ aan.
WarmtelinQ is een ondergrondse hoofdtransportleiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland op termijn duurzaam te verwarmen. Een onderdeel van het tracé, van Vlaardingen naar Den Haag, staat bekend onder de naam: Leiding door het Midden.

De volledige leiding loopt straks van de Rotterdamse haven naar het bestaande warmtenet in Den Haag. Bij Delft is een aftakking naar de kassen in het Westland.
De leiding bestaat uit drie tracédelen:
Vlaardingen - Den Haag, Delft - Westland en Vlaardingen - Vondelingenplaat.

De buitendiameter van de leiding is 700 tot 900mm. De levensduur van de leiding is ongeveer 50 jaar. WarmtelinkQ zorgt voor een nuttig gebruik van restwarmte, die afkomstig is van industrieën en afvalverbranding. In de toekomst worden ook andere duurzame warmtebronnen aangesloten op WarmtelinQ.

Gasunie schat in dat de aanleg van het tracédeel Vlaardingen - Den Haag zo'n 16 tot 24 maanden in beslag zal nemen voor de hele leiding. In bepaalde periodes zal er soms wel op 30 verschillende plekken tegelijkertijd gewerkt worden.

De buizen worden grotendeels aangelegd door "open ontgraving", waarbij een sleuf gegraven wordt waar de leidingen ingelegd worden. Waar nodig worden de leidingen met boringen in de grond gebracht.

Op veel plekken moeten bomen en struiken weggehaald worden, waar een herplantingsverplichting voor geldt.

Heb jij interesse om het ondergronds leidingwerk actief te zijn en wellicht aan het onderstaande werk in de toekomst te kunnen meewerken? Dan komen we graag met je in contact: info@tech4you.nl

Jos van der Lubbe, een opdrachtgever van TECH4YOU vervangt een enorme waterleiding in Dordrecht! Het gaat het hier om een 72' waterleiding Evides.

Fleetweelding word toegepast bij het lassen van pijpleidingen. Het lassen met dit type elektrode noemen we "Fleetwelden" of "Celluose lassen". De elektroden hebben bij deze techniek een coating welke is gemaakt van cellulose. Door de intense boog en de diepe branding die hiermee word gecreëerd is dit type lassen geschikt voor verticaal, neergaand lassen wat geschikt is voor pijpleidingen. We zien dit terug in de gas en petrochemische branche, pipeline-laselektroden. De lassnelheid ligt bij deze methode hoog ten opzichten van andere lasmethodes. De lasnaad ontstaat aan de binnenkant van de leiding en heeft een ruw las uiterlijk. Het is niet zo gevoelig voor tocht wat perfect is voor leidingen.

 

Bij fleetwelding ontstaat er wel veel rook en spatten tijdens het lassen. Maar het lassen gaat snel, er kan in alle posities gelast worden. Het is mogelijk om relatief grote openingen te overbruggen en de las is relatief diep en ongevoelig voor corrosie. Een nadeel is wel het hoge waterstofgehalte, waardoor er een risico is op koudscheuren.

 

Heb jij ervaring als lasser? Dan komen we graag met je in contact.

T: +31612109409
Einfo@tech4you.nl

TECH4YOU is een technisch uitzendbureau dat bemiddeld in het ondergronds leidingwerk, petrochemische industrie, en constructie. Wij leveren vakbekwaam personeel zowel uitvoerend zoals o.a.: lassers, fitters en grondwerkers en staf- en kaderfuncties zoals o.a.: projectadministrateurs, werkvoorbereiders en uitvoerders.
Volg ons op

Contact

Bredaseweg 69 
4844 CK Terheijden
09:00 - 17:00
Maandag - vrijdag
© 2024 Tech4You. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphoneclock
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram